Bichirek úhořovitý – Erpetoichthys calabaricus

0
3770

Bichirek úhořovitý patří do čeledi bichirovitých, kteří se v přírodě vyskytují v ústí afrických řek v oblasti Angoly, Kamerunu, Konga nebo Nigérie, kde obývají hlavně mělčí vody. Vzhledem k tomu, že se jedná o nočního živočicha, ukrývá se ve dne převážně v dutinách a rostlinách.

Bichirek úhořovitý žije v tropických vodách, proto by se teplota akvária pro jejich chov měla pohybovat v rozmezí okolo 25°C, nevadí jim teplota ani 28°C. Vzhledem k tomu, že se nejedná o drobnou rybku, mělo by být akvárium přiměřeně veliké a to hlavně ve smyslu půdorysu.

Bichirci mají štíhlé hadovité tělo a v zajetí dorůstají běžně kolem 40 cm. Ve volné přírodě lze však spatřit ryby dlouhé i 90cm. Jejich tělo je zakončeno úzkou hlavou, na které se nachází poměrně malé oči, ale dost výrazná a velká tlama. Prsní ploutve se nacházejí ihned za hlavou a na hřbetě má několik ploutví hřbetních, které dle potřeby vztyčuje nebo přikládá k tělu. Břišní ploutev není vyvinuta. Barevně se vyskytují v žlutohnědém nebo zelenohnědém zbarvení a spodní část těla bývá obvykle žlutá nebo oranžová. Zvláštností těchto rybek jsou plicní vaky, které umožňují bichirkům dýchat atmosférický kyslík.

I přesto, že bichirci jsou dravé ryby, patří mezi klidné obyvatele společných akvárií. Pozor bychom si však měli dát, aby jejich potravu netvořily drobné rybky žijící s nimi v akváriu. Klidné jsou i vůči zástupcům stejného druhu, proto lze chovat bichirky v hejnech. Svým tenkým tělem se dokáží protáhnout úzkými škvírami, proto bychom měli mít akvárium dobře přikryto, aby neměli možnost uniknout. Akvárium by mělo obsahovat rostliny, kmeny a jiné možnosti úkrytu, aby mohli přes den spokojeně a nerušeně odpočívat.

Bichirci patří mezi masožravé ryby a v přírodě nepohrdnou žádnou drobnější rybkou, žábami, hmyzem a dokonce jsou ochotni konzumovat i mršinu. V zajetí je proto dobré jim živočišnou potravu dopřát. Pro naše účely může posloužit nejen živá potrava, ale také sušená nebo mražená.

Při správném chovu vám bude po dlouhá léta dělat krásnou hadovitou okrasu akvária.