Skalára amazonská

0
4203

Původní zbarvení v přírodě je šedé, postupem času se chovem skalár v akváriích vyšlechtilo spoustu barevných variací. V přírodě žijí rybky převážně mezi dlouholistými rostlinami a proto se tomuto prostředí přizpůsobil i tvar těla.

Vzhled:

Tělo skalár je typické svou výškou a silným stlačením ze stran. Výšky mohou dosahovat až kolem 22 cm a na délku do 15cm. Charakteristické jsou pro ně také příčné pruhy, kterých mají na bocích 5 až 7, ovšem obvykle jen tři jsou dobře zbarvené a viditelné.

Pohlaví u skalár je těžko rozeznatelné, nejjednodušší je zapamatovat si samičku při kladení jiker podle vystrčeného kladélka.

Chov:

Skaláry patří mezi ryby, které jsou dost citlivé na změnu teploty, a zároveň mají rády vyšší teplotu vody. Za optimální se považuje teplota kolem 24-26°C při nižších teplotách jsou velmi náchylné na onemocnění. Nejedná se o typicky společenské a mírumilovné rybky. Větší množství ryb na malém prostoru většinou směřuje k soubojům. Pro skaláry je typické, že v akváriu vytvoří stabilní pár, který dominuje celému akváriu a hlídá si své teritorium.

Nádrže na chov by měly být nejen dostatečně dlouhé, zhruba kolem 70cm, ale hlavně dost vysoké, zhruba kolem 50 cm. Ideální je dostatečný prostor na plavání a zároveň hustý porost rostlin.

Povahově se jedná o rybky spíše plaché, proto u nich náhlý a silný zvuk či pohyb před akváriem může vyvolat nežádoucí stres. Nesmíme zapomínat ani na minimalizaci stresu během transportu, čím bude kratší, tím lépe. Časem jsou však schopné si zvyknout na určité zvuky a jejich intenzitu, například vždy poznají zvuky při krmení.

Potravně patří skaláry mezi všežravce, vyžadují tedy rozmanitou potravu. Může se stát, že stále stejnou potravu po čase přestanou přijímat. Jako krmivo můžeme používat vločky, patentky či nitěnky, ničím z toho nepohrdnou, ale větší přednost dají živočišné potravě.

Odchov:

Pro odchov rybek je dobré teplotu v akváriu udržovat kolem 26°C. Samci v době tření mohou být velmi agresivní, proto je vhodné třecí pár přelovit do samostatného akvária, kde budou mít samozřejmě i větší klid.

Pro kladení je důležité mít v akváriu dlouhé a tuhé listy, kdy si jeden samička vybere a očistí. Jikry pak klade šňůrovitě za sebou. Sameček ihned postupuje za samičkou a jikry oplozuje. List buď necháme v akváriu nebo jej můžeme odstřihnout a vložit do jiného se stejnou teplotou vody, důležité pak je vzduchování. Pokud list necháme s rodiči, obstarávají dostatek kyslíku ovíváním listu s jikrami prsními ploutvemi.

Potěr se vykulí zhruba za 50 až 60 hodin po oplození a zhruba 6 den se rozplave a začíná přijímat drobnou potravu, například artemii.