Bojovnice pestrá

0
4815

Někdy se také řadí mezi labyrintky spolu s rájovci a čichavci. Bojovnice pocházejí z jižní a jihovýchodní Asie, kde se původně nacházely krátkoploutvé formy. Postupně byly vyšlechtěny krásné dlouhoploutvé ryby s různým zbarvením těla, ať už jednobarevné či oplývající více barvami. Ve své domovině byly někdy betty využívány k zápasům, stejně jako třeba kohouti. Mezi samci existuje totiž silná vnitrodruhová nesnášenlivost, ale někdy bývají nesnášenlivé i samičky.

Betty byly poprvé dovezeny do Evropy v roce 1874 a to do Francie, díky své lákavé vizáži se začaly pomalu šířit do celého světa.

Bojovnice dosahuje obvykle velikosti kolem 6 cm a má štíhlé protáhlé tělo, kterému obvykle dominují ploutve, zvláště u samečků. Dožívají se zhruba dvou až tří let, ale není výjimkou, že v dobrém a kvalitním chovu se dožijí i kolem desíti let.

Samce od samičky není problém rozeznat již na první pohled díky typickému pohlavnímu dimorfismu. Sameček je oproti samičce o hodně větší a má také delší ploutve, celkově je i mohutnější. V poslední době byly ale vyšlechtěny dlouhoploutvé samičky, které jsou prakticky stejně mohutné jako samečci. V takovém případě už je zapotřebí více odborných znalostí, lze je dobře rozlišit pomocí močopohlavní bradavky.

Dobré je chovat bojovnice ve společném akváriu s jinými mírumilovnými rybami. Ovšem ryby nesmějí být moc malé, aby se nestaly potravou bojovnici a také by bojovnice neměla být lákadlem pro ryby agresivní. Nedoporučuje se chovat několik samců pohromadě, protože by mohlo docházet k bojům, které často končí smrtí. Stejné pravidlo se týká i samiček a není dokonce výjimkou, že silnější a zdatnější samička zabije samečka. Nejlepší teplota pro jejich chov se pohybuje v rozmezí od 22 do 29°C. Objem vodní nádrže by měl být podle knižních údajů minimálně 30 litrů, ale čím větší tím lepší. Není ani tak důležitá šířka akvária jako vodní sloupec, který by měl být minimálně 30 cm.

Betta je rybou všežravou, i když ve volné přírodě dává přednost hmyzu a bezobratlým živočichům, které si sama loví. V chovu je třeba dávat pozor hlavně na možnost zavlečení infekcí spolu s živou potravou, proto se nedoporučuje příliš často krmit například nitěnkami, které při krmení padají na dno akvária a zůstávají zde. Vhodné jsou třeba karetry, larvy plavou stále na hladině. Není problém také bojovnici krmit umělou či sušenou stravou, je vhodné střídat výrobce kvůli minerálům a různým doplňkům, které má každý různé. V dnešní době také není problém koupit speciální krmivo, které obsahuje přídavek pro rychlejší růst ploutví. Doporučeno je také krmit třikrát denně v malých dávkách, ale nemusí to být pravidlem.

Odchov je poměrně náročný, samečci staví pěnové hnízdo ze vzduchových bublin a v podstatě se také starají o jikry a plůdek. Proto je vhodné samičku odlovit, aby nedocházelo z její strany k požeru mláďat. Vhodné je také po rozplavání plůdku mírně vzduchovat akvárium, protože potěr neumí přijímat vzduch ještě pomocí labyrintu, ale je zcela odkázán na žábra.