Felix grey a catart

0
1183

Svou působnost zahájila organizace již v roce 2006. Od té doby se snaží pomáhat nejen opuštěným, ale i týraným či handicapovaným zvířatům. Kromě záchranné činnosti řeší i otázky výchovy dětí a mládeže k zodpovědnosti a snaží se o celkovou osvětu ohledně ochrany zvířat. V neposlední řadě jsou ochotni poskytnout cenné rady ve zvířecí oblasti a tím se snaží přiblížit veřejnosti, co nejlépe dělat v případě nálezu zraněného zvířete, popřípadě zvířete týraného.

Jedním z jejich svěřenců, které zachránili za pět minut dvanáct, byla krásná sněhová kočička Kiki, která neměla v životě příliš mnoho pěkných chvilek. Její životní osud si s ní dost zahrál a tak při touze přiblížit se k člověku přišla k nepěknému zranění v oblasti krku. Naštěstí na její zubožený stav bylo upozorněno včas a Kiki byla zachráněna. Nyní se ze svého zranění zotavuje a z plaché a nedůvěřivé kočičky se opět stává milá společnice, která se učí opět důvěřovat lidem.
Ale příběh kočičky Kiki, není zdaleka jediný, který se vykytuje v záchranné organizaci felix grey. Jsou zde kočky, které potřebují nejen léčbu a zotavení z nehod či bohužel z bolesti ze stran člověka, ale obyvateli útulku jsou i koťátka, která taktéž touží po novém domově a po svém laskavém majiteli. Všichni obyvatelé svorně čekají na láskyplnou náruč nových majitelů. Jejich osudy a příběhy se můžete blíže dočíst na adrese www.felinogrey.estranky.cz

Jak už to však s pomocnými organizacemi bývá, jsou vesměs odkázáni na finanční podporu lidí, kterým stejně jako jim není život němých tváří lhostejný. Z financí, které přijdou, jako dary jsou financovány nezbytné veterinární zákroky, léčebná péče, krmivo či kastrační program, aby se neopakoval bludný kruh neustálých bezprizorních koťátek.

Útulek Felix grey se však nevzdává, ani když musí většinu činností a nákladů financovat sám. Ale peníze od sponzorů či dobrovolníků jsou pro ně velmi potřebné. Pro zájemce o pomoc nemocným a bezprizorním zvířátkům nabízí několik forem pomoci. A jak tedy můžete přispět? První a nejznámější možností u většiny útulků jsou možnosti zasílání finanční hotovosti přímo na konto na běžný účet 1002015761/2700 v podobě sponzorského daru. Pokud však chcete pomoci konkrétnímu zvířátku s léčbou, nabízí se další možnost a to finanční pomoc na stejný účet, jen každé zvířátko má svůj variabilní symbol. V případě námi zmiňované kočičky Kiki je variabilní symbol 5454. Třetí a velmi originálním způsobem je zakoupení si výrobku, kdy peníze za jeho koupi jdou na pomoc útulku. Výrobky, které nabízejí, jsou velmi originální a krásné. Jedná se ruční práci, ryté malby do skla. Zakoupit si můžete nejen rytý obrázek, který vyrobí i dle předlohy na vaše přání (vaše mazlíčka), ale můžete si zakoupit i číši či půllitr s obrázkem vašeho domácího zvířátka. Pro firmy či pořadatele výstav pak nabízí různé zhmotnění cen či propagačních předmětů. Celou nabídku můžete shlédnout na adrese WWW.ARTCAT.CZ