Není pes jako pes, aneb proč se řadí do skupin?

0
1245

Jedna mají sáhodlouhou historii a jiná jsou zase nově vzniklá a čekají, až je někdo nazve oficiálním plemenem a uzná, že se nejedná o pejska, který vznikl zcela náhodou. Lidé se vždy snažili všechno škatulkovat a hledat v tom řád. Proto i ve velkém počtu různých psích plemen se snažili najít něco, podle čeho by se dali psi snadněji dělit a co by je přiřazovalo k určité skupině podobných psů.

Ve světě jsou známy dvě velké kynologické organizace. Jedna z nich je Americký kennel club a ta druhá je FCI. Na našich webových stránkách jsou plemena rozdělována dle FCI, v překladu Mezinárodní kynologické federace. A proto se trochu blíže v tomhle článku budu věnovat tomu, co se skrývá pod touhle zkratkou a pod skupinami psů.

FCI je kynologická federace, která vznikla v roce 1911. Zakládajícími státy byly Německo, Rakousko, Belgie, Francie a Nizozemí. V současné době má kolem 80 členů a uznává na 335 psích plemen. Každé plemeno má přičleněnou zemi původu, která jako jediná může podávat návrhy na změnu standartu. FCI rozděluje psy do deseti základních skupin a jednu skupinu bez čísla tvoří neuznaná plemena, která se mohou po určité době dostat mezi plemena uznávaná.

Skupina I – je nazývána skupinou plemen ovčáckých, pasteveckých a honáckých. Společným znakem skupiny je to, že byla vyšlechtěna pro potřeby pastevců. Jejich úkolem je držet stádo pohromadě, držet je dále od zakázaných prostor a bránit před případnými nepřáteli. Psi jsou často ponecháni mezi zvířaty a proto musí být samostatní a rozhodní. I když už se jich spousta pro svůj původní účel nepoužívá, instinkt udržovat něco pohromadě mají tato plemena stále zachován.

Skupina II – pinčové a knírači, molosoidní a švýcarští salašničtí psi. Tahle skupina psů nemá až tak jednotnou historii, obecně se však dá říci, že byli převážně šlechtěni k boji a obraně. Většinou majetku, ale také na dřívější bojové zápasy. V dnešní době mají všestranné využití a mnozí z nich se pro svou sílu používají jako služební a záchranářští psi.

Skupina III – je nazývána teriéři. Název skupiny je odvozen od slova terra, což v latině znamená země a z názvu vychází i jejich původ. Společnou vlastností těchto plemen je jejich šlechtění k lovu jezevců a lišek. Je to skupina psů, kteří jsou zaměřeni na lov zvířat v zemi. Jsou to psi houževnatí a neúnavní. I když někteří zástupci dosahují malého vzrůstu, vše doženou svou energií a důvtipem při lovu.

Skupina IV – dalo by se říci, že tato skupina je ojedinělá, protože se v ní nachází prakticky jen jedno plemeno a to jsou jezevčíci. Ve skupině se nacházejí tři velikostní rázy a tři typy srstí. Tito psi byli vyšlechtěni jako honiči a mezi jejich speciality patří lov jezevců a lišek, se kterými dokázali bojovat i v norách. V minulosti nebylo ovšem smutnou výjimkou, že pes v noře zůstal.

Skupina V  – špicové a primitivní plemena. Tato skupina v sobě zahrnuje různorodá plemena s různým využitím. Společným znakem těchto plemen je to, že člověk do jejich původu zasahoval minimálně nebo vůbec. Jsou to obvykle jedna z nejpůvodnějších plemen, kde nedocházelo k záměrnému křížení několika plemen, aby vzniklo plemeno s určitým zaměřením a vlastnostmi.

Skupina VI – honiči a barváři. Tato plemena byla speciálně vyšlechtěna pro lovce a pomoci při lovu. Jejich úkolem je kořist pronásledovat a zabraňovat jejímu úniku. Vystopovanou kořist mohou i strhnout. Barváři jsou specializovaní na vyhledávání krvácející kořisti a dokáží vyhledat i den starou krev.

Skupina VII – ohaři. Ohaři zahrnují plemena, která byla vyšlechtěna stejně jako honiči pro lov. Jejich specialitou však není zvěř strhnout či ulovit. Zvěr pronásledují a ve vhodnou dobu strnou v poloze se zdviženou hlavou a obyčejně i nohou, tím majiteli naznačí, kde zhruba se kořist nachází. Speciálně se používali a používají pro lov ptáků a v sokolnictví.

Skupina VIII – retrívři, slídiči a vodní psi (španělé). Tato plemena byla stejně jako plemena dvou předcházejících skupin používána převážně k lovu a vyplňovala pomyslnou mezeru ve specializaci. Jsou to psi speciálně vyšlechtění na přinášení kořisti z vody, nepřehledných terénů a bažin. Dříve často navazovali na práci ohařů.

Skupina IX – společenská plemena. Jak již název napovídá, tato plemena mají společné to, že byla vyšlechtěna pro potřebu člověka. Jejich účelem bylo dělat lidem společnost, rozveselovat a pro bohatší vrstvy byli psi z této skupiny jakýmsi módním doplňkem.

Skupina X – chrti. Poslední skupinu psů opět tvoří psi využívaní převážně pro lov. Chrti nejenže vynikají svou rychlostí a hbitostí nad ostatními plemeny, ale jejich specialitou na rozdíl od ostatních je, že se při lovu řídí hlavně zrakem. Proto se vydávají jen za pohyblivou kořistí. V současné době, kdy už se lov nepraktikuje jsou jejich specialitou psí dostihy.

V neposlední řadě je dobré zmínit neuznaná plemena. Dalo by se předpokládat, že jsou tu psi, kteří vznikli nedávno. Ale není tomu tak vždy, mezi taková plemena patří i naše národní, která mají dlouhou historii, jako například chodský pes, český horský pes nebo český strakatý pes. Je zde však šance, že se i tato plemena časem stanou uznanými FCI a přesunou se do některé kategorie, stejně jako tomu bylo například u Americko kanadského ovčáka.