Panda červená aneb život stromové šelmy

0
3390

Pandu červenou můžete znát i pod názvem panda malá. Tato stromová šelma je jediným zástupcem monotypické čeledi pandy malé. Pokud přemýšlíte nad tím, co má panda malá společného s pandou velkou, tak kromě podobného způsobu života si pandy nejsou ani podobné.

Život v korunách stromů

Panda červená je svou velikostí o málo větší než kočka domácí. Poznáte ji však podle rudo-hnědé srsti a dlouhého ocasu, který pandě pomáhá při pohybech na stromě udržovat rovnováhu. Zajímavé je, že mezi pandí samičkou a samcem není téměř žádný rozdíl. Ve volné přírodě se pandy červené dožívají přibližně 8-10 let. A kde můžete pandu červenou vidět? V našich končinách v zoologických zahradách, přirozeným prostředím pandy červené jsou však horské lesy jižní Číny, Nepálu, Bhútánu a Indie. Řadí se mezi nejvýše žijící zvířata na světě a ohrožené druhy, jelikož ve volné přírodě už žije mezi 16 000- 20 000 jedinců.

Co pandu červenou ohrožuje?

I pandu červenou ohrožuje v přírodě ztráta přirozeného prostředí, ať už se jedná o vznik plantáží či rostoucí obydlené části. Druhým důvodem je lov pandy červené pro kožešinu.

Strava a rozmnožování

Typický jídelníček pandy tvoří z převážné většiny bambus, ale aby nebyl jejich jídelníček tak nudný, obohacují jej bobulemi, vejci či menšími zvířaty. Panda červená je zvířátkem velmi roztomilým, ale také samotářským, které aktivně žije za úsvitu a při soumraku. Panda je březí většinou 3-4 měsíce a poté se rodí 1-2 mláďata. Matka se o ně musí starat zhruba rok, jelikož se mláďata rodí zcela bezmocná. Pandy nevytvářejí ani stálé páry, právě na základě toho, že jsou samotářské. K rozmnožování dochází mezi lednem a začátkem března, přičemž se pandy hledají podle pachu a specifických pískavých zvuků.