Pelikán bílý: Překrásný vodní pták s obrovským rozpětím křídel

0
2833

Narazit na toho krasavce můžete v zoologické zahradě nebo v jeho domovině, kterou tvoří jihovýchodní Evropa, ale i jih střední Asie a Afriky. Přes zimu se však severské populace přesouvají do Afriky, Indie či Vietnamu. Pelikánovi se daří v bažinách a rákosových porostech především tam, kde se mísí slaná a sladká voda. Co je ale zajímavé, že se vyskytovali i na území Čech, a to ještě v 18. století. 

Barva nevinnosti

Již samotný název pelikána napovídá, jaké bude jeho zbarvení. pelikáni jsou bíle zbarvení a mají jen tmavé špičky křídel. Pelikán dorůstá velikosti podobné labuti a rozpětí křídel činí 226-300 cm, což je opravdu velké rozpětí, které může snadno vyděsit. Samice se od samce liší pouze tím, že je o něco menší.

Zajištění obživy

Typický je pro pelikána kožovitý vak, který mu slouží k chytání ryb. Právě chytání ryb je u pelikánů kolektivní, jelikož mezi sebou pelikáni spolupracují, možná je i spolupráce s kormorány. Hejno pelikánů ryby obklíčí a snaží se je nahnat ke břehu, následně nadhozem ryby spolknou. V případě nedostatku potravy v podobě ryb, se živí vajíčky a mláďata vodních ptáků.

Nikdy není sám

Nejenže jsou pelikáni kolektivní, jelikož spolupracují při lovu, ale také žijí a hnízdí v koloniích. Jejich hnízda jsou tvořena slámou, rákosem a různými klacíky. Takováto hromada může dosahovat šířky až 150 cm, aby měl pelikán na hnízdění dostatek prostoru. Samička snáší většinou 1-3 vejce. Rodiče si počkají asi 29-36 dnů a následně se jim vylíhnou holá mláďata. Ta jsou krmena z vaků rodičů natrávenou stravou. Po vykrmení se mláďata osamostatňují, a to asi po 4 měsících.