Velký hrubosrstý vendéeský basset

0
1237

Historie
Původní domovinou jako většiny bassetů je i vendéeských bassetů Francie a to konkrétně oblast Vendeén. Basseti patří mezi nejstarší formy smečkových honičů. I když je jeho historie dávná, první pokusy o selekci prováděl hrabě Christian dÉlve až v 19tém století, kdy ještě nebyl ustálen výškový standart. Následně se o chov a plemenitbu hrubosrstých vedéeských bassetů zajímala dlouhou dobu rodina Desamyových, kteří dbali důsledně na jednotnou výšku odchovaných jedinců.

Vzhled
Velký hrubosrstý vendéeský basset měří v kohoutku 39-44cm (malý hrubosrstý vendeéský basset má rozpětí v kohoutku od 34 do 38cm). Váha ve standartu uváděna není, jelikož se vypočítává dle kohoutkové výšky, ovšem pohybuje se obvykle v rozmezí kolem 20kg. Jedná se o psy s obdélníkovým rámcem těla, s rovnými kratšími nohami zakončenými velkými tlapami. Jejich ocas je dlouhý šavlovitě nesený.
Srst hrubosrstých bassetů je drsná, hustá a bez kadeří. Nikdy by neměla být hedvábná nebo zvlněná. Co se týče zbarvení, existuje několik možností od černých běloušů, přes trikolory až po plavou srst s uhlováním.

Povaha
Hrubosrstí vendéeni jsou sebevědomí a nezávislí psi. Často se říká, že jsou tvrdohlaví, ale v rámci skupiny honičů patří k méně tvrdohlavým jedincům. Jsou vášnivými a vytrvalými lovci. Lovecká vášeň je v nich hluboce zakořeněná, přesto s domácími zvířaty nevyhledávají spory. Celým svým srdcem jsou oddáni svému pánovi a jeho rodině. Kontakt s rodinnou a pohlazení potřebují jako sůl. Jsou veselí a přátelští a zvládají i hru s dětmi. Pokud nemají na děti nebo lidi náladu, zalezou si do svého koutka, kde nejsou rušeni. I přesto, že svého majitele miluje nade vše, výcvik a dokonalá poslušnost jej příliš nebaví. Jsou velmi samostatní, tvrdým výcvikem a tresty se u něj ničeho nedosáhne. Důležité pro výchovu vendéena je, aby měl pevně zafixovaného svého pána. Toho pak poslouchá více, než zbytek rodiny (smečky).

Péče
Jejich srst nevyžaduje příliš mnoho úprav díky své struktuře. Jednou za týden stačí vykartáčovat a jednou za rok by se měla vytrimovat. Větší pozornost je dobré věnovat jeho vousům, o které by se mělo pečovat častěji než jednou týdně. Pozornost by se měla věnovat i chlupům mezi polštářky, aby bassetům nepřekážela v chůzi a v zimě na ni nebyly velké koule sněhu. Jelikož se jedná o plemeno s delší páteří, neměl by být příliš překrmován, aby netrpěl nadváhou. Jinak co se týče zdraví, jedná se o plemeno zdravé netrpící vážnými dědičnými vadami.