Živorodka ostrotlamá

0
3454
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Původní domovinou drobné černé rybky je oblast Střední a Jižní Ameriky, nejvíce však oblast států Mexika a Guatemaly. Z původních rybek v zajetí byly vyšlechtěny i jiné varianty například Silver či zcela tvarově odlišná a na laický pohled nepříbuzná Ballon Molly.

Black Molly patří do čeledi živorodkovití a proto má podobné nároky na chov jako její příbuzní. Velikostně se jedná o rybku pohybující se v rozmezí 5- 8 centimetrů, která má ráda teplotu vody kolem 25°C. Je vhodnou rybkou pro začínající chovatele, i když svou barvou nepatří mezi atraktivní rybky. Jejich barva je většinou sametově černá, ale díky tomu, že vznikl křížením, není problém najít i křížence s jinou divokou formou a pokud nejsou chovány v čisté linii, může se stát, že mláďata budou v pestré paletě barev.

Živorodky obecně je vhodné chovat ve větších hejnech a totéž platí o chovu Black Molly, kdy hejno by mělo tvořit minimálně 6 jedinců a to s převahou samic. Rozeznat samce a samici nebývá problém, jelikož samci mají přeměněnou řitní ploutev v kopulační orgán. Dalším vodítkem pro rozlišení pohlaví může být velikost, kdy samice dorůstají obvykle horní hranice, kdežto samic se drží spíše u dolní hranice.

Jedná se o ryby vhodné do společných akvárií, které bude obývat s jinými mírumilovnými druhy ryb, avšak je nutno zjistit dostatečnou prostornost akvária, protože rybky nemají rády znečištěnou vodu. Pokud však mají zajištěnou vhodnou teplotu, pH a čistotu vody, velmi dobře prosperují a nemají ani problém v rozmnožování. Akvárium by mělo být také vybaveno různými rostlinami, které jsou schopny poskytnout živorodkám dostatečný úkryt a pocit „soukromí“.

Živorodka ostrotlamá patří mezi všežravce a to doslova. Nepohrdne žádným krmením, ať už se jedná o vločkované, sušené, mražené či živé krmivo. Má však ráda rozmanitost a rostlinná potrava, například v podobě salátu, by rozhodně v jejím jídelníčku chybět neměla.

Pokud jsou dodrženy základní požadavky pro chov, které nejsou ani pro začátečníky nijak náročné daří se odchov Black Molly velmi snadno. Jejich gravidita se pohybuje kolem jednoho měsíce a počet mláďat se pohybuje kolem 20. Stejně jako u většiny ostatních živorodek jsou mláďata schopna ihned požírat normální potravu, pro lepší odchov je vhodné dospělce odlovit, aby se zamezilo požírání mláďat, která měří něco kolem 1 cm. Zajímavostí v odchovu je, že samice jsou schopny opakovaného porodu, aniž by předtím došlo ke kopulaci. Jedná se u nich o tzv. uchovávání spermií do zásoby. Proto se může stát, že i v hejnu samic se vám po přinesení ze zverimexu narodí mláďata a to několikrát.